Advanced Team Systems Center

Projecten

MultiTrader bevat een projectmodule die het mogelijk maakt om het overzicht te bewaren van projecten die eventueel nog onderverdeeld kunnen zijn in deelprojecten. Deze module is volledig geïntegreerd in MultiTrader en is daarom toegankelijk via de internetbrowser op de laptop, pc of tablet.

Voor- en nacalculatie

Het is mogelijk om een uitgebreide voorcalculatie te maken voor de (potentiële) klant. Een voorcalculatie kan worden opgesplitst in een hoofdproject met eventueel deelprojecten. Per (deel) project is het mogelijk om calculatieregels aan te maken. Dit kunnen materialen, mensuren zijn maar ook kilometers, machine-uren en werk derden. Zodra deze regels zijn aangemaakt kan dit naar een PDF bestand worden geschreven om zo een mooi opgemaakte offerte te kunnen versturen.

Urenregistratie

Uren kunnen op een zeer handige en gebruiksvriendelijk manier "geklokt" worden, te vergelijken met de prikklok van vroeger. De gebruiker hoeft geen tijden in te voeren, slechts alleen de referentie of het projectnummer. Dit kan allemaal via het toetsenbord en shortcuts zodat dit bijna geen tijd kost.

Rittenregistratie

Binnen MultiTrader is het mogelijk om een kilometeradministratie op te tuigen. Daartoe is het mogelijk om een afstand aan te maken. Het systeem geeft daarbij een afstand aan die u vervolgens kan goedkeuren. Deze afstand kan gebruikt worden om ritten vast te leggen voor een bepaald project.

Overzichten

De projectmodule bevat een ruim aantal overzichten om de projecten te kunnen managen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Projectvoortgang
  • Weekstaten
  • Factuurbijlagen
  • Werk derden
  • Ritten / afstanden
  • Vakantiedagen
  • Werkzaamheden, zowel mens- als machine-uren

Controleproces

Het systeem stelt u in staat om per project direct in te zien wat de status is. MultiTrader bepaalt dit aan de hand van de voor- en nacalculatie en het voortgangspercentage. Wanneer een project bijvoorbeeld 80% van de financiële ruimte heeft gebruikt en het voortgangspercentage is 70% dan zal dit direct opvallen. Daarnaast geeft het systeem handige tools om de uren en gemaakte ritten te controleren. Het is mogelijk om de uren eerst door een medewerker concept te laten goedkeuren, waarna een (senior) medewerker deze uiteindelijk definitief goedkeurt.